ΑΠΟΦΑΣΗ 346/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Πολιτική δικονομία. Απόδειξη. Κατάρτιση προφορικής σύμβαση άτοκου δανείου. Παραδεκτό το εμμάρτυρο μέσο προς απόδειξη σύμβασης δανείου, η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει το από το ως άνω άρθρο 393 παρ. 1 οριζόμενο ποσό, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. Πότε υφίσταται τέτοια «ηθική αδυναμία».
Περιπτώσεις. Ορθή η προσφυγή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, προκειμένου να στηρίξει τη κρίση του για την απόδειξη της μεταξύ των διαδίκων συμβάσεως δανείου, με αντικείμενο μεγαλύτερο από το ισχύον όριο του επιτρεπτού του εμμάρτυρου μέσου αποδείξεως των 5.900 ευρώ, λόγω ηθικής αδυναμίας κτήσεως εγγράφου προς απόδειξη της δανειακής σύμβασης, στο πλαίσιο της στενής φιλικής σχέσης των διαδίκων και της μεταξύ αυτών δημιουργηθείσας σχέσεως εμπιστοσύνης. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της υπ` αριθμ. 115/2010 αποφάσεως του Εφετείου Κερκύρας.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ