ΑΠΟΦΑΣΗ 675/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Φαρμακεία. Οι δηλώσεις περί εντάξεως στο«διευρυμένο» ωράριο υποβάλλονται στους κατά τόπο αρμοδίους φαρμακευτικούς συλλόγους, από τους οποίους διαβιβάζονται στις οικείες Περιφέρειες προς έλεγχο και έκδοση εγκριτικής αποφάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει υποχρέωση εφαρμογής της ΥΑ ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/ 2011 και μη νόμιμα απερρίφθη η δήλωση της αιτούσης. Αν και η ισχύς της προσβαλλομένης πράξης είχε λήξει κατά τον χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως, η δίκη διατηρεί το αντικείμενό της, αφού η αιτούσα έχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχισή της, εφόσον της επεβλήθη η πειθαρχική ποινή προστίμου για λειτουργία του φαρμακείου της πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και των εφημεριών. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση με πράξη του Προέδρου του Τμήματος.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ