ΑΠΟΦΑΣΗ 717/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Τηλεπικοινωνίες. Για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται η λήψη άδειας από την ΕΕΤΤ και η έγκριση των δομικών κατασκευών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΠΑΕ. Το πρακτικό της Δευτεροβάθμιας Ε.Π.Α.Ε. έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αφού συνιστά αρνητική σύμφωνη γνωμοδότηση και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Πλημμελώς αιτιολογημένη το προσβαλλόμενο πρακτικό αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος της αιτούσας να της χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στη συγκεκριμένη θέση. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ