ΑΠΟΦΑΣΗ 987/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜ)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

ΑΕΙ και σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προνόμια υπέρ των μελών πολύτεκνων οικογενειών. Το άρθρο 2 παρ. 2 γ΄ περ. ii αα΄ του ν. 2525/1995, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές με τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, που προέβλεψε τη σύσταση θέσεων, που καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που επιβάλλουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά. Η ρύθμιση αυτή δεν ευρίσκει νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 21 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος. Αντίθετες μειοψηφίες. Η παράλειψη εισαγωγής της αιτούσας σε συγκεκριμένη σχολή πρέπει να ακυρωθεί, διότι δεν έχει νόμιμο έρεισμα και η υπόθεση θα αναπεμφθεί στη Διοίκηση. Ζητήματα ου οφείλει να επανεξετάσει η Διοίκηση. Αντίθετη μειοψηφία. Η αιτούσα, αν και διαγωνίσθηκε ως υποψήφια της γενικής κατηγορίας, με έννομο συμφέρον άσκησε την αίτηση ακύρωσης. Αντίθετη μειοψηφία. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια κατόπιν πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και πράξης του Προέδρου του ΣτΕ.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ