ΑΠΟΦΑΣΗ 411/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Δουλεία διόδου. Ακίνητο στερούμενο την αναγκαία δίοδο προς την οδό. Προσδιορισμός αυτού. Αντικειμενική η κρίση του δικαστηρίου ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων της παροχής διόδου, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Ορθή η κρίση του Εφετείου περί διαπλάτυνσης της ήδη υπάρχουσας διόδου προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του δεσπόζοντος ακινήτου, έστω και αν το δουλεύον ακίνητο επιβαρυνόταν και με άλλη δίοδο υπέρ των επίσης όμορων ακινήτων. Προσδιορισμός της καταβλητέας αποζημίωσης που αφορά τη μείωση της αξίας του ακινήτου από τη παροχή της επίδικης διόδου. Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ