ΑΠΟΦΑΣΗ 5514/2006 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Κηδεμόνας κληρονομιάς. Διορίζεται ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιη η αποδοχή της κληρονομιάς. Εννοια του αγνώστου κληρονόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση της παθητικής νομιμοποίησης του δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου είναι η δικαστική βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ