ΑΠΟΦΑΣΗ 1345/2012 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Γάμου αποκτήματα. Επαύξηση της περιουσίας. Στοιχεία για το ορισμένο της αξίωσης του συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου. Τι λαμβάνεται υπόψη για την συνδρομή ή μη της συμβολής στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου και για τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας. Κρίσιμος χρόνος για την εξεύρεση της τελικής περιουσίας. Η διάταξη του αρ. 1400 ΑΚ είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς απαγορεύεται η εκ των προτέρων παραίτηση του δικαιούχου από το σχετικό δικαίωμα ή η σύναψη αντίθετης συμφωνίας. Σε ποια περίπτωση, κατ΄ εξαίρεση, είναι ισχυρή η αντίθετη συμφωνία πριν τη γένεση της σχετικής αξίωσης. Περίπτωση συνδρομής της συζύγου στην επαύξηση της τελικής περιουσίας του συζύγου, τόσο με την προσωπική της εργασία που του παρείχε δωρεάν ως βοηθός του στην επαγγελματική του δραστηριότητα, όσο και με τις υπηρεσίες της και την ηθική της στήριξη προς το σύζυγο κατά τη λειτουργία της συζυγικής οικίας και ανατροφής των τέκνων τους. Η συνδρομή αυτή απόδωσε καρπούς κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της διαστάσεώς τους. Δεδομένου όμως ότι δεν προκύπτει με σαφήνεια η έκταση της προσωπικής της επαγγελματικής δραστηριότητας και τα ακριβή εισοδήματα από αυτήν, δεν αποδεικνύεται η πραγματική συμβολή στην επαύξηση της περιουσίας, αλλά μόνο η τεκμαρτή που ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης. Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 87/2011 απόφαση ΠΠρΣερρών.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ