ΑΠΟΦΑΣΗ 381/2013 ΜΠΡ ΧΑΝΙΩΝ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Ανήλικα τέκνα. Η προσκομιζόμενη ενώπιον του δικαστηρίου έγγραφη συμφωνία των συζύγων. Νομική φύση αυτής. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου όχι όμως του παραδεκτού αυτού. Απαραίτητο περιεχόμενο αυτής είναι η ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων και της επικοινωνίας των συζύγων με αυτά ή της διατροφής αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, χωρίς να εξαρτά τη συναινετική λύση του γάμου από την νομιμότητα και την εγκυρότητα των όρων της, οι οποίοι δεν αποτελούν λόγο ανατροπής της απόφασης που ανήγγειλε τη λύση του γάμου. Επικύρωση αυτής από το δικαστήριο.
Διάρκεια ισχύος της σχετικής συμφωνίας. Η απόφαση του δικαστηρίου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η τυχόν ρύθμιση με τη συμφωνία κι άλλων συνεπειών που δεν προβλέπονται από το νόμο, δεν μπορεί να επικυρωθεί από το δικαστήριο, ακόμη κι αν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για τη διατροφή και επιμέλεια των τέκνων. Πολιτική δικονομία. Αρμοδιότητα δικαστηρίου. Διαδικασία. Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ