ΑΠΟΦΑΣΗ 3531/2013 ΣΤΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση λόγω εκτροπής και ανατροπής δικύκλου λόγω της παραλείψεως των οργάνων του να προβούν σε καθαρισμό του οδοστρώματος από ποσότητα πετρελαίου, που είχε εκχυθεί. Η ύπαρξη του πετρελαίου συνδεόταν αιτιωδώς με τον θάνατο των επιβατών της μοτοσυκλέτας. Η έκχυση της ποσότητας ελαίων ή πετρελαίων στο οδόστρωμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αιφνίδιο γεγονός εξομοιούμενο με περιστατικό ανωτέρας βίας. Η αγωγή που ασκεί ο ασφαλιστής, καθ’ υποκατάσταση του αποζημιωθέντος ασφαλισμένου, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Το άρθρο 97 του ν.δ. 321/1969 δεν έχει εφαρμογή επί της υποκαταστάσεως αυτής που επέρχεται αυτοδικαίως εκ του νόμου. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 387/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης).

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ