ΑΠΟΦΑΣΗ 529/2014 ΣΤΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση. Η ευθύνη του Δημοσίου, ως κυρίου δημοσίου έργου, είναι αυτοτελής, μη επηρεαζομένη από την τυχόν ευθύνη του αναδόχου για βλάβες στα έργα ή για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του. Θάνατος επιβαίνοντος σε μοτοσυκλέτα λόγω της μη λήψης μέτρων σημάνσεως και λοιπών μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προσήκουσα διαχείριση των μπάζων από πραγματοποιηθείσες εκσκαφές. Περιστατικά. Δεν απαλλάσσεται το Δημόσιο της ευθύνης επειδή η εργασία του αναδόχου έλαβε χώρα εκτός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και ο επιβλέπων μηχανικός αθωώθηκε από το ποινικό δικαστήριο. Ορθά επιδικάστηκε χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια του θύματος. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 46/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων).

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ