ΑΠΟΦΑΣΗ 1421/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ )

Τράπεζες. Κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Έγκυρη ως δικονομική σύμβαση η συμφωνία των συμβαλλομένων ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Προϋποθέσεις. Η φωτοτυπία του αποσπάσματος των βιβλίων της τράπεζας αποτελεί κυρωμένο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, εφόσον υφίσταται σε αυτό η βεβαίωση του υπαλλήλου της τράπεζας που έκανε την εκτύπωση για τη γνησιότητα της εκτύπωσης και η βεβαίωση αυτή να έχει αποτυπωθεί στη φωτοτυπία. Πολιτική δικονομία. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από απαίτηση απορρέουσα από υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Τα προσκομισθέντα σε φωτοτυπίες αποσπάσματα δεν αποτελούσαν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία και δεν είχαν αποδεικτική δύναμη ίση με τα πρωτότυπα. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 351/2010 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ