ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2014 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Ανακοπή για την ακύρωση αυτής. Πολιτική δικονομία. Απόδειξη. Έγκυρη ως δικονομική σύμβαση η περιλαμβανόμενη στη σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δεν είχε εκδοθεί με βάση τα επίσημα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της καθής η ανακοπή τράπεζας, η ακρίβεια των αντιγράφων των οποίων βεβαιώνεται αρμοδίως και ως εκ τούτου δε συνέτρεχε η νόμιμη προϋπόθεση εκδόσεως της επίδικης διαταγής πληρωμής που να την καθιστούσε έγκυρη. Τα απλά αντίγραφα, έστω και νόμιμα επικυρωμένα, δεν αρκούσαν για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, αλλά απαιτούνταν η προσκόμιση αποσπασμάτων με νόμιμη επικύρωση από τα εμπορικά, βιβλία της τράπεζας. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της με αριθμό 556/2009 απόφασης του Εφετείου Πατρών.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ