Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Αριθμ. 219    (ΦΕΚ Β΄ 14/12.01.2015)

 

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα των άρθρων 5, 6 και 48 παρ. 4 αυτού

β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα

τουρισμού» (Α΄ 187) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού

γ. του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3066/2002 (252 Α΄), όπως ισχύει

δ. του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 (16 Α΄), όπως ισχύει

ε. ...

Διαβαστε περισσοτερα →