Προσβολή Πατρότητας Τέκνου

Την ιδιότητα τέκνου ως γεννημένο σε γάμο μπορούν να προσβάλλουν:

  1. Ο σύζυγος της μητέρας, μέσα σε ένα έτος αφ’ ότου πληροφορήθηκε τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από αυτόν και σε κάθε περίπτωση αφ’ ότου περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό.
  2. Ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα προσβολής, μέσα σε ένα έτος αφ’ ότου έμαθαν το θάνατο του τελευταίου και τη γέννηση του τέκνου.
  3. Το τέκνο, μέσα σε ένα έτος από την ενηλικίωσή του.
  4. Η μητέρα του τέκνου, μέσα σε ένα έτος μετά τον τοκετό ή εφ’ όσον υπάρχει σοβαρός λόγος για τη μη προσβολή κατά τη διάρκεια του γάμου, σε έξι μήνες αφ’ ότου λύθηκε ή ακυρώθηκε ο γάμος με το σύζυγό της.
  5. Ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα, βρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγό της, είχε μόνιμη σχέση, με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης, μέσα σε δύο χρόνια από τον τοκετό.