Ακάλυπτη επιταγή

Σύμφωνα  με το άρθρο 79 του Ν. 5960/1933,

 

Όποιος εκδίδει επιταγή μη πληρωθείσα από πληρωτή ο οποίος δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωμής αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή.

 

Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους α) εάν ο υπαίτιος μετέρχεται στην  παραπάνω πράξη κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή β) εάν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέσθηκε η πράξη μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος

 

Το αξιόποινο της πράξης της παρ. 1 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος αποζημίωσε πλήρως τον κομιστή μετά τη νόμιμη εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής.

 

Η ποινική δίωξη ασκείται με έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε ή του εξ αναγωγής υποχρέου ο οποίος την εξόφλησε και έγινε κομιστής της. Ο εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος εξόφλησε την επιταγή δικαιούται να λάβει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις αδικοπραξίες.