ΑΠΟΦΑΣΗ 1767/2014 ΜON. ΠΡΩΤΟΔ. ΠΕΙΡAIA

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης που εισήλθε στον κόμβο παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη. Απορρίπτει ένσταση συνυπαιτιότητας. Ο ενάγων δεν οδηγούσε στο αριστερό τμήμα της οδού και δεν φορούσε κράνος. Δεκτή η συνυπαιτιότητά του κατά ποσοστό 10% στην έκταση των αποτελεσμάτων. Αν φορούσε κράνος θα είχε χτυπήσει λιγότερο. Αναπηρία ενάγοντος 67%. Επιδικάζει κονδύλια απασχόλησης τρίτου προσώπου, ταξί, φάρμακα, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, αποζημίωση 931 ΑΚ. Μελλοντικές επεμβάσεις αποκατάστασης. Περιορισμός ευθύνης του ΕΚ δυνάμει του άρθ. 4 του Ν. 4092/2012. ...

Διαβαστε περισσοτερα →