ΑΠΟΦΑΣΗ 346/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Πολιτική δικονομία. Απόδειξη. Κατάρτιση προφορικής σύμβαση άτοκου δανείου. Παραδεκτό το εμμάρτυρο μέσο προς απόδειξη σύμβασης δανείου, η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει το από το ως άνω άρθρο 393 παρ. 1 οριζόμενο ποσό, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. Πότε υφίσταται τέτοια «ηθική αδυναμία».
Περιπτώσεις. Ορθή η προσφυγή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, προκειμένου να στηρίξει τη κρίση του για την απόδειξη της μεταξύ των διαδίκων ...

Διαβαστε περισσοτερα →