ΑΠΟΦΑΣΗ 3531/2013 ΣΤΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση λόγω εκτροπής και ανατροπής δικύκλου λόγω της παραλείψεως των οργάνων του να προβούν σε καθαρισμό του οδοστρώματος από ποσότητα πετρελαίου, που είχε εκχυθεί. Η ύπαρξη του πετρελαίου συνδεόταν αιτιωδώς με τον θάνατο των επιβατών της μοτοσυκλέτας. Η έκχυση της ποσότητας ελαίων ή πετρελαίων στο οδόστρωμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αιφνίδιο γεγονός εξομοιούμενο με περιστατικό ανωτέρας βίας. Η αγωγή που ασκεί ο ασφαλιστής, καθ’ υποκατάσταση του αποζημιωθέντος ασφαλισμένου, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών ...

Διαβαστε περισσοτερα →