ΑΠΟΦΑΣΗ 476/2012 ΜΠΡ ΡΟΔOY (ΑΣΦ)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Προϋποθέσεις. Η επιθυμία τέκνου να διαμένει με τον πατέρα της ενώ απόφαση ασφαλιστικών μέτρων διέτασσε το αντίθετο συνιστά μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί μεταρρύθμιση της απόφασης. Ανταίτηση. Παραδεκτά ασκήθηκε ανταίτηση της μητέρας προφορικά, και εν προκειμένω κρίθηκε βάσιμο αίτημά της να μην προσεγγίζει ο πατέρας το σχολείο όπου φοιτά το τέκνο και να μην διακόπτει τα μαθήματα, αβάσιμο αίτημα επικοινωνίας, διότι δεν υπήρχε παρεμπόδιση στην άσκησή του. Διαμονή τέκνου. Ο καθορισμός του ...

Διαβαστε περισσοτερα →