ΑΠΟΦΑΣΗ 509/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αδικοπραξία. Τραυματισμός προσώπου από τροχαίο ατύχημα. Μόνιμη μερική αναπηρία αυτού σε ποσοστό 40%. Αξίωση προς αποζημίωση για το μέλλον κατ’ αρ. 931 ΑΚ. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση σχετικής αποζημίωσης. Οριοθέτηση αυτών. Η επιδίκαση της χρηματικής αυτής παροχής δεν αποτελεί αποζημίωση, καθώς η τελευταία συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, η οποία εν προκειμένω δεν δύναται να προσδιοριστεί. Κριτήρια για τον προσδιορισμό του ευλόγως επιδικαζόμενου χρηματικού ποσού. Δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ισχύοντα επί της αξιώσεως αποζημιώσεως του ...

Διαβαστε περισσοτερα →