ΑΠΟΦΑΣΗ 529/2014 ΣΤΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση. Η ευθύνη του Δημοσίου, ως κυρίου δημοσίου έργου, είναι αυτοτελής, μη επηρεαζομένη από την τυχόν ευθύνη του αναδόχου για βλάβες στα έργα ή για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του. Θάνατος επιβαίνοντος σε μοτοσυκλέτα λόγω της μη λήψης μέτρων σημάνσεως και λοιπών μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προσήκουσα διαχείριση των μπάζων από πραγματοποιηθείσες εκσκαφές. Περιστατικά. Δεν απαλλάσσεται το Δημόσιο της ευθύνης επειδή η εργασία του αναδόχου έλαβε χώρα εκτός του ωραρίου εργασίας ...

Διαβαστε περισσοτερα →