ΑΠΟΦΑΣΗ 703/13 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Εργατικό ατύχημα. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ή ψυχικής οδύνης). Αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών κατά την έννοια του αρθ. 914 ΑΚ. Τέτοιο πταίσμα θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για τον υπολογισμό του ύψους της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης. Συντρέχον πταίσμα. Προϋποθέσεις. Κατασκευή έργου. Αναπηρία του παθόντος ...

Διαβαστε περισσοτερα →