Γονική Μέριμνα

Η γονική μέριμνα αποτελεί το ύψιστο και κυρίαρχο δικαίωμα των γονέων. Είναι ο πυρήνας της γονικής ιδιότητας. Περιλαμβάνονται σε αυτή η επιμέλεια του προσώπου και των πάσης φύσεως υποθέσεων που αφορούν το ανήλικο τέκνο, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που υπάγονται στη σφαίρα της γονικής μέριμνας αποτελούν η ονοματοδοσία του τέκνου, μια σοβαρή ιατρική επέμβαση, η επιλογή αναδόχου, οι θρησκευτική ...

Διαβαστε περισσοτερα →