Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990, ορίζεται ως εξής το ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους:

 

 

«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

 

α) έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή ...

Διαβαστε περισσοτερα →