Σύμφωνο Συμβίωσης

Σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις, τη σημερινή εποχή μπορεί να υπάρξει συμβίωση χωρίς γάμο, η οποία στο νόμο απαντάται με τον όρο «ελεύθερη ένωση». Εξαιτίας της συχνότητας της επιλογής αυτής από ολοένα και περισσότερα ζευγάρια ο νομοθέτης προέβη στη θεσμοθέτηση της ένωσης αυτής με το ν. 3719/2008, στον οποίο προβλέπεται το σύμφωνο συμβίωσης.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Αποτελεί τη συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους.

Καταρτίζεται από τους συμβαλλόμενους αυτοπροσώπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς του συμφώνου αρχίζει από την ...

Διαβαστε περισσοτερα →