Οικογενειακή διαμεσολάβηση-Οικογενειακές διαφορές-Οικογενειακό δίκαιο

Διαμεσολαβητής για οικογενειακές διαφορές

διαζυγίου διαπιστευμένη -διαμεσολαβήτριά διαζύγια

Συναινετικό διαζύγιο – διαδικασία και δικαιολογητικά

Επιμέλεια – διατροφή- οικογενειακό δίκαιο
Ειδική σύμβουλος οικογενειακής διαμεσολάβησης ζευγαριών

Διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση σε υποθέσεις τροχαίων δυστυχημάτων

αποζημίωση τροχαίων ατυχημάτων
ατυχήματα;Τι διεκδικώ από το τροχαίο\

Διαμεσολάβηση μεταξύ των δανειοληπτών και των τραπεζών.

Διαταγή πληρωμής
Εμπορικό δίκαιο: επιταγές, γραμμάτια, τιμολόγια, συναλλαγματικές

Άρση υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης από ακίνητο
Απόφαση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης με αντιδικία

Υποχρεωτικής υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση

Τροχαίο ατύχημα

επίλυσής διαφορών από τροχαία ατυχήματα

Άμεση αποζημίωση
Αποδοχή κληρονομιάς και διαθήκη
Αποδοχή & αποποίηση κληρονομιάς
Κληρονομική διαδοχή
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη δικαιούχοι και τα ποσοστά τους