ΑΠΟΦΑΣΗ 3531/2013 ΣΤΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση λόγω εκτροπής και ανατροπής δικύκλου λόγω της παραλείψεως των οργάνων του να προβούν σε καθαρισμό του οδοστρώματος από ποσότητα πετρελαίου, που είχε εκχυθεί. Η ύπαρξη του πετρελαίου συνδεόταν αιτιωδώς με τον θάνατο των επιβατών της μοτοσυκλέτας. Η έκχυση της ποσότητας ελαίων ή πετρελαίων στο οδόστρωμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αιφνίδιο γεγονός εξομοιούμενο με περιστατικό ανωτέρας βίας. Η αγωγή που ασκεί ο ασφαλιστής, καθ’ υποκατάσταση του αποζημιωθέντος ασφαλισμένου, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 2628/2013 ΜΠΡ ΑΘΗΝΩΝ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανατηφόρος τραυματισμός του συνοδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου, το οποίο ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε επί τσιμεντένιας κολώνας. Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου στη πρόκληση του ένδικου τροχαίου. Προσδιορισμός της ευθύνης αυτού. Συνυπαιτιότητα του θανόντος συνοδηγού κατά ποσοστό 40% στη πρόκληση του θανατηφόρου τραυματισμού του, λόγω της συνειδητής έκθεσης αυτού σε κατάσταση αυτοδιακινδύνευσης. Τέτοια είναι, πλην άλλων, και η περίπτωση του επιβάτη, ο οποίος αποδέχεται να επιβιβασθεί σε αυτοκίνητο, γνωρίζοντας ότι ο οδηγός αυτού τελεί ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 1767/2014 ΜON. ΠΡΩΤΟΔ. ΠΕΙΡAIA

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης που εισήλθε στον κόμβο παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη. Απορρίπτει ένσταση συνυπαιτιότητας. Ο ενάγων δεν οδηγούσε στο αριστερό τμήμα της οδού και δεν φορούσε κράνος. Δεκτή η συνυπαιτιότητά του κατά ποσοστό 10% στην έκταση των αποτελεσμάτων. Αν φορούσε κράνος θα είχε χτυπήσει λιγότερο. Αναπηρία ενάγοντος 67%. Επιδικάζει κονδύλια απασχόλησης τρίτου προσώπου, ταξί, φάρμακα, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, αποζημίωση 931 ΑΚ. Μελλοντικές επεμβάσεις αποκατάστασης. Περιορισμός ευθύνης του ΕΚ δυνάμει του άρθ. 4 του Ν. 4092/2012. ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 529/2014 ΣΤΕ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση. Η ευθύνη του Δημοσίου, ως κυρίου δημοσίου έργου, είναι αυτοτελής, μη επηρεαζομένη από την τυχόν ευθύνη του αναδόχου για βλάβες στα έργα ή για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του. Θάνατος επιβαίνοντος σε μοτοσυκλέτα λόγω της μη λήψης μέτρων σημάνσεως και λοιπών μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προσήκουσα διαχείριση των μπάζων από πραγματοποιηθείσες εκσκαφές. Περιστατικά. Δεν απαλλάσσεται το Δημόσιο της ευθύνης επειδή η εργασία του αναδόχου έλαβε χώρα εκτός του ωραρίου εργασίας ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αδικοπραξία. Τραυματισμός προσώπου από τροχαίο ατύχημα. Μόνιμη μερική αναπηρία αυτού σε ποσοστό 40%. Αξίωση προς αποζημίωση για το μέλλον κατ’ αρ. 931 ΑΚ. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση σχετικής αποζημίωσης. Οριοθέτηση αυτών. Η επιδίκαση της χρηματικής αυτής παροχής δεν αποτελεί αποζημίωση, καθώς η τελευταία συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, η οποία εν προκειμένω δεν δύναται να προσδιοριστεί. Κριτήρια για τον προσδιορισμό του ευλόγως επιδικαζόμενου χρηματικού ποσού. Δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ισχύοντα επί της αξιώσεως αποζημιώσεως του ...

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 1 of 6 12345...»