ΑΠΟΦΑΣΗ 703/13 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Εργατικό ατύχημα. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ή ψυχικής οδύνης). Αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών κατά την έννοια του αρθ. 914 ΑΚ. Τέτοιο πταίσμα θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για τον υπολογισμό του ύψους της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης. Συντρέχον πταίσμα. Προϋποθέσεις. Κατασκευή έργου. Αναπηρία του παθόντος ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Ε7 2013/1322, ΔΕΕ 2013/506)

Εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας παθόντος. Πότε οφείλεται, στοιχεία προσδιορισμού του ύψους της, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έδαφος άμεσης εφαρμογής της διατάξεως του αρ. 25 παρ. 1δ του Συντάγματος. Ατύχημα εργαζομένου που προήλθε από ανάφλεξη του χώρου εργασίας του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα και να αποβιώσει εν συνεχεία στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Έλλειψη μέτρων ασφαλείας εκ μέρους της εργοδότριας, η οποία, παρά τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, είχε τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο κενές ...

Διαβαστε περισσοτερα →