Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Αριθμ. 219    (ΦΕΚ Β΄ 14/12.01.2015)

 

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα των άρθρων 5, 6 και 48 παρ. 4 αυτού

β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα

τουρισμού» (Α΄ 187) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού

γ. του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3066/2002 (252 Α΄), όπως ισχύει

δ. του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 (16 Α΄), όπως ισχύει

ε. ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Ακάλυπτη επιταγή

Σύμφωνα  με το άρθρο 79 του Ν. 5960/1933,

 

Όποιος εκδίδει επιταγή μη πληρωθείσα από πληρωτή ο οποίος δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωμής αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή.

 

Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους α) εάν ο υπαίτιος μετέρχεται στην  παραπάνω πράξη κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή β) εάν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέσθηκε η πράξη μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος

 

Το αξιόποινο της πράξης ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Αρπαγή ανηλίκου

Σύμφωνα με το άρθρο 324 του Ποινικού Κώδικα,

  1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
  2. Αν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα χρόνια του, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι ...
Διαβαστε περισσοτερα →

Κλοπή

Σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα,

  1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
  2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.

 

Ενώ επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 373 του Ποινικού Κώδικα,

Ως υπαίτιος κλοπής τιμωρείται και όποιος νεκροσυλήσει με τυμβωρυχία, σκοπεύοντας ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990, ορίζεται ως εξής το ποινικό αδίκημα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους:

 

 

«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

 

α) έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή ...

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 1 of 3 123