Προσβολή Πατρότητας Τέκνου

Την ιδιότητα τέκνου ως γεννημένο σε γάμο μπορούν να προσβάλλουν:

  1. Ο σύζυγος της μητέρας, μέσα σε ένα έτος αφ’ ότου πληροφορήθηκε τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από αυτόν και σε κάθε περίπτωση αφ’ ότου περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό.
  2. Ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα προσβολής, μέσα σε ένα έτος αφ’ ότου έμαθαν το θάνατο του τελευταίου και τη γέννηση ...
Διαβαστε περισσοτερα →

Ρύθμιση της Οικογενειακής Στέγης Κατά τη Διάσταση των Συζύγων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη 1393 του Αστικού Κώδικα «Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας εν όψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη) ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του. Η απόφαση ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Σύμφωνο Συμβίωσης

Σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις, τη σημερινή εποχή μπορεί να υπάρξει συμβίωση χωρίς γάμο, η οποία στο νόμο απαντάται με τον όρο «ελεύθερη ένωση». Εξαιτίας της συχνότητας της επιλογής αυτής από ολοένα και περισσότερα ζευγάρια ο νομοθέτης προέβη στη θεσμοθέτηση της ένωσης αυτής με το ν. 3719/2008, στον οποίο προβλέπεται το σύμφωνο συμβίωσης.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Αποτελεί τη συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους.

Καταρτίζεται από τους συμβαλλόμενους αυτοπροσώπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς του συμφώνου αρχίζει από την ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Συναινετικό Διαζύγιο

Αποτελεί τον πλέον οικονομικό και σύντομο τρόπο λύσεως του γάμου.

  • Οι νέες ρυθμίσεις για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, μετά το Ν. 4055/12, ανταποκρίνονται άριστα στην τάση της εποχής για ταχείες και συνοπτικές διαδικασίες στη διευθέτηση των οικογενειακών διαφορών, αλλά και του κλάδου της Δικαιοσύνης γενικότερα, καθώς ρυθμίζει με συνοπτικό και αποτελεσματικό τρόπο όλα τα ζητήματα που ακολουθούν τη λύση ενός γάμου, διευκολύνοντας τους συζύγους να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους ο ένας απέναντι στον άλλο αλλά και απέναντι στα ...
Διαβαστε περισσοτερα →
Page 3 of 3 123