Ποινικοποιηση του bullying

Με το νεοπαγή νόμο 4322/2015 και στο άρθρο 8 αυτού θεσπίζεται η ποινικοποίηση της συμπεριφοράς του  εκφοβισμού (bullying).

Συγκεκριμένα ορίζονται τα παρακάτω:

«Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 312

Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

 

  1. Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση, όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν η πράξη τελείται μεταξύ ανηλίκων δεν τιμωρείται εκτός αν η μεταξύ τους ...
Διαβαστε περισσοτερα →

“Φρένο” στην εκμετάλλευση των παραλιών από τους δήμους της χώρας

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ΄ αριθμ. 646/2015 απόφασή του έκρινε ότι η απευθείας παραχώρηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού των παραλιών, προκειμένου να τοποθετούνται καθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυκτήρια, κ.λπ., αλλά και η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης παραλίας σε τρίτους, δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για όλη την Ελλάδα με μία υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την πενταμελή σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, η παραχώρηση των παραλιών πρέπει να γίνεται «μεμονωμένα, κατά ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Αριθμ. 219    (ΦΕΚ Β΄ 14/12.01.2015)

 

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα των άρθρων 5, 6 και 48 παρ. 4 αυτού

β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα

τουρισμού» (Α΄ 187) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού

γ. του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3066/2002 (252 Α΄), όπως ισχύει

δ. του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 (16 Α΄), όπως ισχύει

ε. ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Επίδομα ενοικίου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4320/2015 «Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης» ορίζεται πως

 

  1. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους
  2. Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 ...
Διαβαστε περισσοτερα →

Δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4320/2015 με τίτλο «Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ορίζεται πως

 

  1. Σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 300kwh μηνιαίως.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015 η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.

 

  1. Η χρηματική αξία των παροχών της προηγούμενης παραγράφου ...
Διαβαστε περισσοτερα →