ΑΠΟΦΑΣΗ 1421/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ )

Τράπεζες. Κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Έγκυρη ως δικονομική σύμβαση η συμφωνία των συμβαλλομένων ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Προϋποθέσεις. Η φωτοτυπία του αποσπάσματος των βιβλίων της τράπεζας αποτελεί κυρωμένο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, εφόσον υφίσταται σε αυτό η βεβαίωση του υπαλλήλου της τράπεζας που έκανε την εκτύπωση για τη γνησιότητα της εκτύπωσης και η βεβαίωση αυτή να έχει αποτυπωθεί στη φωτοτυπία. Πολιτική δικονομία. ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 878/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΕΠΙΣΚΕΔ 2013/445 , ΧΡΗΔΙΚ 2013/506)

Κατάρτιση σύμβασης τραπεζικής κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό. Θεμελίωση ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής. Σύσταση αυτής είτε από περισσότερους μαζί στο όνομά τους κοινώς, είτε από ένα ή περισσότερους στο όνομα των καταθετών κοινώς, αλλά και τρίτων προσώπων, εφόσον περιέχει τον ανωτέρω όρο της χρήσης του λογαριασμού αυτού. Κυριότητα των χρημάτων. Το δικαίωμα αναγωγής κατ’ εκείνου που ανέλαβε τα χρήματα. Δυνατή η συμφωνία σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δικαιούχους, κατά το διάστημα που ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2014 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Ανακοπή για την ακύρωση αυτής. Πολιτική δικονομία. Απόδειξη. Έγκυρη ως δικονομική σύμβαση η περιλαμβανόμενη στη σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δεν είχε εκδοθεί με βάση τα επίσημα αποσπάσματα των εμπορικών ...

Διαβαστε περισσοτερα →