ΑΠΟΦΑΣΗ 3607/2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη των νπδδ σε αποζημίωση. Αν το νπδδ αρνηθεί να προσλάβει υποψήφιο και η άρνηση αυτή ακυρωθεί δικαστικώς, ακολούθως δε η Διοίκηση, σε συμμόρφωση προς την απόφαση, διορίσει τον υποψήφιο αναδρομικά, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις αποδοχές που δεν εισέπραξε από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού του μέχρι τότε που ανέλαβε πράγματι υπηρεσία. Ορθά επιδικάστηκαν στην αναιρεσίβλητη αποδοχές και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αβάσιμα προβάλλονται αιτιάσεις περί διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής και έλλειψης αποζημιωτικής ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 987/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜ)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

ΑΕΙ και σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προνόμια υπέρ των μελών πολύτεκνων οικογενειών. Το άρθρο 2 παρ. 2 γ΄ περ. ii αα΄ του ν. 2525/1995, όπως ισχύει μετά τις μεταβολές με τα άρθρα 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του ν. 4071/1012, που προέβλεψε τη σύσταση θέσεων, που καταλαμβάνονται μόνο από υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας, αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που επιβάλλουν την εισαγωγή στην ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 717/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Τηλεπικοινωνίες. Για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται η λήψη άδειας από την ΕΕΤΤ και η έγκριση των δομικών κατασκευών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΠΑΕ. Το πρακτικό της Δευτεροβάθμιας Ε.Π.Α.Ε. έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αφού συνιστά αρνητική σύμφωνη γνωμοδότηση και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ. Πλημμελώς αιτιολογημένη το προσβαλλόμενο πρακτικό αναφορικά με την απόρριψη του αιτήματος της αιτούσας να της χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στη συγκεκριμένη θέση. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Για να διαβάσετε όλη ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 675/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Φαρμακεία. Οι δηλώσεις περί εντάξεως στο«διευρυμένο» ωράριο υποβάλλονται στους κατά τόπο αρμοδίους φαρμακευτικούς συλλόγους, από τους οποίους διαβιβάζονται στις οικείες Περιφέρειες προς έλεγχο και έκδοση εγκριτικής αποφάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει υποχρέωση εφαρμογής της ΥΑ ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/ 2011 και μη νόμιμα απερρίφθη η δήλωση της αιτούσης. Αν και η ισχύς της προσβαλλομένης πράξης είχε λήξει κατά τον χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως, η δίκη διατηρεί το αντικείμενό της, αφού η αιτούσα έχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2014 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΔΦΟΡΝ 2014/968)

Δημοτική φορολογία. Συντελεστής των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Η προσβαλλομένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεσπίζοντας για όλους τους στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και οι στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων, έναν ενιαίο συντελεστή υπολογισμού τέλους, αν και οι ασκούμενες σε ένα μεγάλο Δήμο δραστηριότητες των υποχρέων συνεπάγονται η κάθε μία όλως διαφορετικό βάρος για τις υπηρεσίες του, δεν είναι νόμιμη. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 5 of 6 «...23456