ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2013/1150)

Αντιρρησίες συνείδησης. Η ένοπλη υπηρεσία στις ελληνικές ή αλλοδαπές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελεί κώλυμα υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2510/1997, μόνον, αν ο αιτούμενος την υπαγωγή του σε αυτές, είχε ήδη εστερνισθεί τις ίδιες πεποιθήσεις που τον εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης θητείας για λόγους συνειδήσεως. Η απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος για την απαλλαγή του από την εκτέλεση στρατιωτικής εφεδρικής υπηρεσίας δεν είναι νόμιμη εφόσον αυτός μετέβαλε θρησκευτικές απόψεις, εστερνιζόμενος το δόγμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, μετά ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 346/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Πολιτική δικονομία. Απόδειξη. Κατάρτιση προφορικής σύμβαση άτοκου δανείου. Παραδεκτό το εμμάρτυρο μέσο προς απόδειξη σύμβασης δανείου, η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει το από το ως άνω άρθρο 393 παρ. 1 οριζόμενο ποσό, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. Πότε υφίσταται τέτοια «ηθική αδυναμία».
Περιπτώσεις. Ορθή η προσφυγή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, προκειμένου να στηρίξει τη κρίση του για την απόδειξη της μεταξύ των διαδίκων ...

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 6 of 6 «...23456