ΑΠΟΦΑΣΗ 476/2012 ΜΠΡ ΡΟΔOY (ΑΣΦ)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Προϋποθέσεις. Η επιθυμία τέκνου να διαμένει με τον πατέρα της ενώ απόφαση ασφαλιστικών μέτρων διέτασσε το αντίθετο συνιστά μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί μεταρρύθμιση της απόφασης. Ανταίτηση. Παραδεκτά ασκήθηκε ανταίτηση της μητέρας προφορικά, και εν προκειμένω κρίθηκε βάσιμο αίτημά της να μην προσεγγίζει ο πατέρας το σχολείο όπου φοιτά το τέκνο και να μην διακόπτει τα μαθήματα, αβάσιμο αίτημα επικοινωνίας, διότι δεν υπήρχε παρεμπόδιση στην άσκησή του. Διαμονή τέκνου. Ο καθορισμός του ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 381/2013 ΜΠΡ ΧΑΝΙΩΝ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Ανήλικα τέκνα. Η προσκομιζόμενη ενώπιον του δικαστηρίου έγγραφη συμφωνία των συζύγων. Νομική φύση αυτής. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου όχι όμως του παραδεκτού αυτού. Απαραίτητο περιεχόμενο αυτής είναι η ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων και της επικοινωνίας των συζύγων με αυτά ή της διατροφής αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, χωρίς να εξαρτά τη συναινετική λύση του γάμου από την νομιμότητα και την εγκυρότητα των όρων της, οι οποίοι δεν αποτελούν λόγο ανατροπής ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2008 ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Παρένθετη μητρότητα. Διαδικασία. Προϋποθέσεις. Αν δεν ληφθεί δικαστική άδεια το παιδί τεκμαίρεται τέκνο της φυσικής του μητέρας και ο σύζυγός της φυσικής μητέρας τεκμαίρεται πατέρας. Αίτηση για υιοθεσία τέκνου που γεννήθηκε με παρένθετη μητέρα και ωάριο από τρίτη μητέρα χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια του δικαστηρίου. Θεωρείται φυσικό τέκνο της παρένθετης μητέρας και του συζύγου της οι οποίοι είναι αλβανικής υπηκοότητας. Εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου ως προς τους αιτούντες και του Αλβανικού ως προς το υιοθετούμενο. Προϋποθέσεις. Αντίθετες ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2010 ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Υιοθεσία ανηλίκου τέκνου. Θάνατος του τεκμαιρόμενου πατέρα πριν τη γέννηση του τέκνου. Αναπλήρωση συναίνεσης φυσικής μητέρας λόγω αφαίρεσης της γονικής μέριμνας. Διαφορά ηλικίας θετών γονέων με το τέκνο. Υπέρβαση του ορίου από τον υποψήφιο θετό πατέρα δεν κωλύει την τέλεση υιοθεσίας αφού η προϋπόθεση της νόμιμης ηλικίας συντρέχει στο πρόσωπο της υιοθετούσας συζύγου.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 5514/2006 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Κηδεμόνας κληρονομιάς. Διορίζεται ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιη η αποδοχή της κληρονομιάς. Εννοια του αγνώστου κληρονόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση της παθητικής νομιμοποίησης του δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου είναι η δικαστική βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 7 of 10 «...56789...»