Σύμφωνο Συμβίωσης

Σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις, τη σημερινή εποχή μπορεί να υπάρξει συμβίωση χωρίς γάμο, η οποία στο νόμο απαντάται με τον όρο «ελεύθερη ένωση». Εξαιτίας της συχνότητας της επιλογής αυτής από ολοένα και περισσότερα ζευγάρια ο νομοθέτης προέβη στη θεσμοθέτηση της ένωσης αυτής με το ν. 3719/2008, στον οποίο προβλέπεται το σύμφωνο συμβίωσης.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Αποτελεί τη συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους.

Καταρτίζεται από τους συμβαλλόμενους αυτοπροσώπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς του συμφώνου αρχίζει από την ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Συναινετικό Διαζύγιο

Αποτελεί τον πλέον οικονομικό και σύντομο τρόπο λύσεως του γάμου.

  • Οι νέες ρυθμίσεις για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, μετά το Ν. 4055/12, ανταποκρίνονται άριστα στην τάση της εποχής για ταχείες και συνοπτικές διαδικασίες στη διευθέτηση των οικογενειακών διαφορών, αλλά και του κλάδου της Δικαιοσύνης γενικότερα, καθώς ρυθμίζει με συνοπτικό και αποτελεσματικό τρόπο όλα τα ζητήματα που ακολουθούν τη λύση ενός γάμου, διευκολύνοντας τους συζύγους να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους ο ένας απέναντι στον άλλο αλλά και απέναντι στα ...
Διαβαστε περισσοτερα →
Page 2 of 2 12